Elektromontáže

Cupák


firma Elektromontáže Cupák

je od samého počátku svého vzniku v roce 2004 zaměřena na činnosti spojené s výstavbou a rekonstrukcí rodinných domů, bytů, bytových jader, půdních vestaveb atd.

Dále se podílíme na průmyslových aplikacích ve spojení s dalšími spolehlivými a prověřenými firmami.Jsme všude tam, kde je nás třeba!

Služby poskytované naší firmou:

 • elektromontážní práce silnoproudé i slaboproudé
 • hromosvody
 • základové zemniče
 • elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
 • kamerové systémy (CCTV)
 • centrální vysavače
 • zprostředkování revizí NN
 • zprostředkování projektových dokumentací
 • příprava rozvaděčů pro přijímače HDO
 • výměna jističů před elektroměrem
 • další služby v oblasti elektromontáží

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje. Stejnojmenná fyzikální veličina, obvykle označovaná I, a její jednotka je ampér (A), vyjadřuje množství elektrického náboje prošlého za jednotku času daným průřezem


naši dodavatelé
copyright (c) 2021 by elektromontazecupak